Legislativa

Návrh novely zákoníku práce 2025: Jak se mění propouštění zaměstnanců?

Připravili jsme pro vás shrnutí klíčových změn navrhované novely zákoníku práce, která navazuje na novelu z roku 2023. Novela přináší další opatření pro zvýšení flexibility českého pracovního práva. Vzhledem k tomu, že návrh byl teprve předložen k projednání vládě, nelze předvídat jeho konečnou podobu ani schválení. Navrhované datum účinnosti je 1. ledna 2025.

Co přesně novela mění v propouštění zaměstnanců?

Výpovědní doba

 • Začátek výpovědní doby:
  • Nově by výpovědní doba měla začít běžet již v den doručení výpovědi zaměstnanci, a ne až od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Stejně se nyní počítá výpovědní doba u DPP/DPČ.
  • Návrh by pomohl zaměstnavatelům, kteří se dnes obvykle snaží „stihnout” doručit výpověď do konce měsíce, aby nedošlo k umělému prodloužení výpovědní doby o další kalendářní měsíc.
 • Délka výpovědní doby: navrhuje se rozdílná délka výpovědní doby podle důvodu skončení:
  • minimálně 1 měsíc, pokud jsou důvodem výpovědi nedostatečné pracovní výsledky, nesplňování předpokladů a požadavků k práci, porušení pracovních povinností nebo nedodržení léčebného režimu;
  • v ostatních případech budou dále platit současné minimálně 2 měsíce;
  • zaměstnanec a zaměstnavatel si budou moci písemně dohodnout delší výpovědní dobu, přičemž délka výpovědní doby musí být stejná pro obě strany (s výjimkou kratší výpovědní doby z důvodů uvedených výše).

Příklad z praxe

Zaměstnavatel doručí zaměstnanci výpověď z důvodu opakovaného, méně závažného porušování pracovních povinností dne 5. března 2025.

Podle současné úpravy by výpovědní doba začala běžet dne 1. dubna 2025 a skončila 31. května 2025.

Podle návrhu novely zákoníku práce by výpovědní doba začala běžet 5. března 2025 a skončila 4. dubna 2025.

Sloučení výpovědních důvodů pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost

Zaměstnavatelé musí nyní za pomoci lékařského posudku správně určit příčinu dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti. Jde o pracovní úraz, nemoc z povolání, nebo příčina se zaměstnáním nesouvisí? Podle toho musí zaměstnavatel zvolit správný výpovědní důvod.

Vyhotovení lékařského posudku však běžně trvá řadu měsíců, a navíc tvrzení, že se jedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nemusí v případě sporu vždy obstát před soudem. Chybná kvalifikace výpovědního důvodu přitom může vést k neplatnosti výpovědi.

Novela navrhuje zjednodušení v podobě sloučení do jednoho obecného výpovědního důvodu: dlouhodobé pozbytí pracovní způsobilosti ze zdravotních důvodů, které jsou potvrzeny lékařským posudkem. Pro dání výpovědi tak bude stačit lékařské potvrzení, že zaměstnanec dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost. Důvody této zdravotní nezpůsobilosti budou relevantní jen pro vznik nároku na odstupné nebo náhradu škody.

V souvislosti s touto změnou se navrhuje další úleva pro zaměstnavatele – odstupné v podobě dvanácti průměrných měsíčních výdělků by bylo v případě skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vyplaceno ze zákonného pojištění zaměstnavatele.Proplácela by ho tedy pojišťovna, ne zaměstnavatel, jako formu náhrady škody. Termín splatnosti po skončení pracovního poměru by zůstal.

image-7.jpg

Upřesnění nároků při neplatném skončení pracovního poměru

V návaznosti na evropskou judikaturu novela výslovně stanoví povinnost zaměstnavatele proplatit vedle mzdy i nevyčerpanou dovolenou za dobu trvání sporu v případě prohraného soudního sporu o platnost výpovědi.

Lhůta na dání výpovědi pro porušení pracovních povinností

V praxi se někdy zapomíná, že zaměstnavatel musí doručit zaměstnanci výpověď z důvodu porušení pracovních povinností (platí jak pro okamžité zrušení, tak i výpověď pro opakovaná méně závažná porušení) do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl, a maximálně do 1 roku od porušení.

Novela navrhuje lhůtu prodloužit na tři měsíce ode dne, kdy se o důvodu zaměstnavatel dozvěděl, a celkově na 15 měsíců ode dne, kdy důvod k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl. Zaměstnavatelé by tak měli mít dostatek času počáteční podezření důkladně prověřit, aby případná výpověď obstála před soudem.

Anna Diblíková
Anna Diblíková

advokátka v advokátní kanceláři Eldison

Anna má mnohaletou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích a v současné době vede pracovněprávní tým v advokátní kanceláři Eldison zaměřené na technologické start-upy a scaleupy. Anna se specializuje na pracovní právo, obchodní právo, včetně podpory M&A transakcí, a na nastavování zaměstnaneckých akciových opčních plánů, vše v rámci celého regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Anna je členkou spolku CzELA (Czech Employment Lawyers Association), který sdružuje přední advokáty specializující se na pracovní právo. Je i přísedící na pracovněprávních sporech u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Anna na linkedinu

Diskuze

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat reakce

Přihlásit se
0 reakcí

Tato diskuze neobsahuje zatím žádné příspěvky

NABÍDKY

Služby k vašim službám

JISTU Preselection

Obsazená pracovní pozice do čtyř týdnů za jednu průměrnou mzdu v ČR.

JISTU Recruitment

Služba, která vám pomůže rozšířit zdroje kandidátů a ušetřit čas i peníze při hledání nových zaměstnanců.

Nábor
HR marketing

Rentgenově prohledáme sociální sítě a dodáme vám leady na potenciální kandidáty na pozice, které zrovna (marně) obsazujete. Rychle a za zlomek ceny běžných náborových kanálů.

HR Marketing
Nábor
Event marketing

Kompletní zajištění propagace eventu od sestavení programu, řečníků až po následnou kontinuální komunikaci na sociálních sítích, podcastech, blozích nebo newsletterech. To vše směřované k tomu, aby se o eventu mluvilo, vědělo a nezbylo poslední místo.

Eventy
HR Marketing

MAGAZÍN

Čtěte dál

Well-being
11.07.2024

Terapie nakupováním. Prospívá utrácení mentálnímu zdraví?

Legislativa
09.07.2024

Návrh novely zákoníku práce 2025: Shrnutí drobnějších změn

Legislativa
04.07.2024

Návrh novely zákoníku práce 2025: Podpora pracujících rodičů

Revír
02.07.2024

Ivo Hrdina z JuiceUP: Nastavujeme prostředí, kde lidé pracují rádi